Urząd Miasta

 

Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
ul.Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój

 

tel. 748621700 , 748661926 , 748661928

fax. (74) 866 13 51 lub (74) 8621 718
e-mail: kudowa@kudowa.pl

Nr konta bankowego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

02 9523 1011 0312 5325 2003 0005

Bank Spółdzielczy Kłodzko/Filia Kudowa-Zdrój

 

Wykaz stanowisk, numerów telefonów i adresów mailowych w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju

Wykaz numerów oraz adresów email w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju

Pok.

Tel. zewnętrzny

Wew.

Referat/Samodzielne stanowisko

Pracownicy

Adres e-mail

01

74 8621 722

722

Referat Rozwoju, Promocji Miasta                 i Ochrony Środowiska

Dorota Dąbrowska

Tadeusz Witwicki

dorota.dabrowska@kudowa.pl
t.witwicki@kudowa.pl

02

74 8621 721

721

Kierownik Referatu

Referat Rozwoju, Promocji Miasta                 i Ochrony Środowiska

Piotr Schab

Agnieszka Czerniachowicz

Karolina Cieślak-Iwańska

rpios@kudowa.pl

a.czerniachowicz@kudowa.pl

k.cieslak-iwanska@kudowa.pl

04

74 8621 705

705

Informatyk

Arkadiusz Sip

informatyk@kudowa.pl

05

74 8621 701

701

Referat Rozwoju, Promocji Miasta                 i Ochrony Środowiska

Wojciech Zimoch

Katarzyna Kubik

Krystyna Svoboda

wojciech.zimoch@kudowa.pl

katarzyna.kubik@kudowa.pl

k.svoboda@kudowa.pl

2

748621 708

708

Kasa

- godz.otw.: 9:00 - 12:30

Sylwia Hotała

kasa@kudowa.pl

3

74 8621 709

709

Architektura i Budownictwo

Izabela Bednarek

budownictwo@kudowa.pl

 

74 8621 710

74 8621 736

710

736

Nieruchomości

Dzierżawy, Najem

Biuro nieczynne w poniedziałki

Iwona Pawlicka-Wierzbicka

Magdalena Szot

nieruchomosci@kudowa.pl

dzierzawy@kudowa.pl

5

74 8621 707

707

Biuro Obsługi Klienta

Renata Habera

Marta Kowalczyk

bok@kudowa.pl

6

74 8621 713

713

Stanowisko ds. dowodów osobistych

Stanowisko ds. obywatelskich i wojskowych

Biuro nieczynne w środy

Elżbieta Hendler-Bolechała
Ewa Żulińska

dowody@kudowa.pl
ewilud@kudowa.pl

7

74 8621 714

714

Urząd Stanu Cywilnego

Anna Kot

Ewa Gnabasik

usc@kudowa.pl

usc-zca@kudowa.pl

11

74 8621 737

 

74 8621 715

737

 

715

Kierownik Referatu

Referat Organizacyjny, Oświaty i Spraw Obywatelskich

Kinga Banaszak

 

Elżbieta Ubik

k.banaszak@kudowa.pl

 

kadry@kudowa.pl

oswiata@kudowa.pl

12

74 8621 716

716

Sekretarz Gminy

Barbara Kopeć

sekretarz@kudowa.pl

14

74 8621 717
74 8621 718

717

718

Sekretariat

fax:74 8661 351

Agnieszka Kowalska

 

sekretariat@kudowa.pl
kudowa@kudowa.pl

14a

74 8621 717

717

Burmistrz

Piotr Maziarz

sekretariat@kudowa.pl

14b

74 8621 717

717

Z-ca burmistrza

Edyta Bubińska

sekretariat@kudowa.pl

15

74 8621 704

704

Referat Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa

Biuro nieczynne w czwartki

Kierownik Referatu

Magdalena Jamrozik

Magdalena Spendowska

Anna Jakubowska-Kort

mieszkania@kudowa.pl

zielenmiejska@kudowa.pl

rgm@kudowa.pl

16

74 8621 702

702

Referat Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa

 

Biuro nieczynne w czwartki

 

Mieczysław Kowalski

Gabriela Jakubiec-Halewska

Piotr Szczepanek

Roman Krupa

rgmtechniczne@kudowa.pl

rgmczynsze@kudowa.pl

rgmrozliczenia@kudowa.pl

laskom@kudowa.pl

17

74 8621 723

723

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Stanowisko ds. Archiwum

Marek Kot
Beata Hildebrandt

inwestycje@kudowa.pl
archiwum@kudowa.pl

18

74 8621 724

74 8621 725

724

725

Biuro Rady Miejskiej
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bernadeta Stasiak
Sylwia Bielawska

brm@kudowa.pl
prm@kudowa.pl

20

74 8621 726

726

Księgowość

Jolanta Szpanier
Katarzyna Zagrodna

ksiegowosc@kudowa.pl

21

74 8621 727
74 8621 728

727

728

Skarbnik

Z - ca Skarbnika

Iwona Biernacik

Hanna Jędrzejewska

skarbnik@kudowa.pl
wiceskarbnik@kudowa.pl

23

74 8621 730

74 8621 732

730

732

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

Elżbieta Sawicka

Katarzyna Oczkowska

 

ewipod@kudowa.pl

gkrpa@kudowa.pl

 

24

74 8621 731

731

Referat Finansowo-Budżetowy

Krystyna Świrk

kwindyk@kudowa.pl

25

74 8621 712

712

Referat Finansowo-Budżetowy

Windykacja

Elżbieta Wiklowska

windykacja@kudowa.pl

26

74 8621 733

733

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podatki i Opłaty Lokalne

Dorota Kaleta

Renata Okopińska

oplataodpadowa@kudowa.pl

renata.okopinska@kudowa.pl

27

74 8621 734

734

Podatki

Izabela Białas-Sobczak

Kinga Jabłońska

Daria Jagodzińska

swindyk@kudowa.pl
wymiar@kudowa.pl

podatki@kudowa.pl

28

74 8621 735

735

Radca Prawny

Wojciech Mrozek

radca@kudowa.pl

 

74 8661 387

74 8663 568

 

Informacja Turystyczna

Justyna Wieruchowska

Justyna Pych-Stoszek

turystyka@kudowa.pl

 

 


 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych  jest Urząd Miasta w Kudowie- Zdrój  z siedzibą w 57-350 Kudowa-Zdrój przy

ul. Zdrojowej 24.

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

1. listownie: 57-350 Kudowa- Zdrój przy ul. Zdrojowej 24.

2. drogą elektroniczną - e-mail:  kudowa@kudowa.pl

3. telefonicznie: 74 862 17 00, 74 866 19 26, 74 866 19 28

 

Kontakt w sprawie ochrony danych

W  sprawie  przetwarzania  danych osobowych  u  Administratora należy się   kontaktować  poprzez adres e-mail: iod@kudowa.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c), udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a),niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e). 

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą inne podmioty upoważnione  na podstawie przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

 

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju  zostały określone w naszej Polityce Prywatności.


 

załączone pliki
Telefony UM Telefony UM» [ 76.38 kB ]

mapa

Pokaż mapę
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1