Urząd Miasta

Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
ul.Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
tel. (74) 866 19 26, 866 19 27, 866 19 28, 862 17 00,
fax. (74) 866 13 51 lub (74) 8621 718
e-mail: kudowa@kudowa.pl

Nr konta bankowego Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

02 9523 1011 0312 5325 2003 0005

Bank Spółdzielczy Kłodzko/Filia Kudowa-Zdrój

 

Wykaz stanowisk, numerów telefonów i adresów mailowych w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju

Pokój

Tel. zewnętrzny

(bezpośredni)

Nr wew.

Samodzielne stanowisko

Pracownicy

Adres e-mail

01

74 8621 722

722

Referat Rozwoju, Promocji Miasta                 i Ochrony Środowiska

Dorota Dąbrowska

Roman Smolnicki

Wojciech Sołtysik

inwestkom@kudowa.pl
gospkom@kudowa.pl

wojciech.soltysik@kudowa.pl

02

74 8621 721

721

Referat Rozwoju, Promocji Miasta                 i Ochrony Środowiska

Marcin Bernat

Agnieszka Czerniachowicz

marcin.bernat@kudowa.pl

a.czerniachowicz@kudowa.pl

05

74 8621 701

701

Referat Rozwoju, Promocji Miasta                 i Ochrony Środowiska

Katarzyna Kubik

 

Wiesław Czapla

redakcja@kudowa.pl

media@kudowa.pl

wieslaw.czapla@kudowa.pl

07

74 8621 706

706

Referat Rozwoju, Promocji Miasta                 i Ochrony Środowiska        Kierownik Referatu

 

Wojciech Zimoch

wojciech.zimoch@kudowa.pl

09

74 8621 705

705

Informatyk

Arkadiusz Sip

informatyk@kudowa.pl

2

748621 708

708

Kasa

Przerwa 11:00-11:45

Sylwia Hotała

kasa@kudowa.pl

3

748621 709

709

Architektura i Budownictwo

Izabela Bednarek

budownictwo@kudowa.pl

 

748621 710

748621 736

710

736

Dzierżawy, Najem Nieruchomości,

Biuro nieczynne w poniedziałki

Magdalena Szot

 

dzierzawy@kudowa.pl

5

748621 707

707

Biuro Obsługi Klienta

Daria Jagodzińska

Marta Kowalczyk

bok@kudowa.pl

bok@kudowa.pl

6

748621 713

713

Stanowisko ds. dowodów osobistych

Stanowisko ds. obywatelskich i wojskowych

Biuro nieczynne w środy

Elżbieta Hendler-Bolechała
Ewa Żulińska

dowody@kudowa.pl
ewilud@kudowa.pl

7

748621 714

714

Urząd Stanu Cywilnego

Anna Kot

Ewa Gnabasik

usc@kudowa.pl

zastepcausc@kudowa.pl

11

748621 715

 

748621 737

715

 

737

Referat Organizacyjny, Oświaty i Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu

Elżbieta Ubik

 

Kinga Banaszak

kadry@kudowa.pl

oswiata@kudowa.pl

k.banaszak@kudowa.pl

12

748621 716

716

Sekretarz Gminy

Barbara Kopeć

sekretarz@kudowa.pl

14

748621 717
748621 718
fax:748661 351

717

718

Sekretariat

Marta Wnuk

sekretariat@kudowa.pl
kudowa@kudowa.pl

14a

748621 717

717

Burmistrz

Piotr Maziarz

sekretariat@kudowa.pl

14b

748621 717

717

Z-ca burmistrza

Edyta Bubińska

sekretariat@kudowa.pl

15

748621 704

704

Referat Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa

Biuro nieczynne w czwartki

Kierownik Referatu

Karolina Cieślak-Iwańska

Magdalena Spendowska

Anna Jakubowska-Kort

mieszkania@kudowa.pl

zielenmiejska@kudowa.pl

rgm@kudowa.pl

16

748621 702

702

Referat Gospodarki Mieszkaniowej, Leśnej, Zieleni Miejskiej i Rolnictwa

Biuro nieczynne w czwartki

 

Mieczysław Kowalski

Gabriela Jakubiec-Halewska

Piotr Szczepanek

Roman Krupa

rgmtechniczne@kudowa.pl

rgmczynsze@kudowa.pl

rgmrozliczenia@kudowa.pl

laskom@kudowa.pl

17

748621 723

723

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Stanowisko ds. Archiwum

Marek Kot
Beata Hildebrandt

inwestycje@kudowa.pl
archiwum@kudowa.pl

18

748621 724

748621 725

724

725

Biuro Rady Miejskiej
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Bernadeta Stasiak
Sylwia Bielawska

brm@kudowa.pl
prm@kudowa.pl

20

748621 726

726

Księgowość

Jolanta Szpanier
Katarzyna Zagrodna

ksiegowosc@kudowa.pl
ksiegowosc@kudowa.pl

21

748621 727
748621 728

727

728

Skarbnik

Z - ca Skarbnika

Iwona Biernacik

Hanna Jędrzejewska

skarbnik@kudowa.pl
wiceskarbnik@kudowa.pl

23

748621 730

748621 732

730

732

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Stanowisko ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

Elżbieta Sawicka

Katarzyna Oczkowska

 

ewipod@kudowa.pl

gkrpa@kudowa.pl

 

24

748621 731

731

Referat Finansowo-Budżetowy

Krystyna Świrk

kwindyk@kudowa.pl

25

748621 712

712

Referat Finansowo-Budżetowy

Windykacja

Wanda Pieniądz

Elżbieta Wiklowska

pomad@kudowa.pl

windykacja@kudowa.pl

26

748621 733

733

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podatki i Opłaty Lokalne

Dorota Kaleta

Renata Okopińska

oplataodpadowa@kudowa.pl

renata.okopinska@kudowa.pl

27

748621 734

734

Podatki

Izabela Białas-Sobczak

Kinga Jabłońska

swindyk@kudowa.pl


wymiar@kudowa.pl

28

748621 735

735

Radca Prawny

Kontrola wewnętrzna

Wojciech Mrozek

Piotr Schab

radca@kudowa.pl

kontrola@kudowa.pl

 

748661 387

748663 568

 

Informacja Turystyczna

Justyna Wieruchowska

Justyna Pych-Stoszek

sport@kudowa.pl

turystyka@kudowa.pl

 

załączone pliki

mapa

Pokaż mapę
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1