Zwierzaki do adopcji

Mając na uwadze podjęcie działań zapobiegawczych wobec bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój uruchomiony zostaje portal informacyjno-adopcyjny, na którym zamieszczane są wszelkie sprawy, informacje i ogłoszenia dotyczące zwierząt zagubionych lub bezdomnych znajdujących się na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

W związku z podjętą uchwałą nr XXI/139/12 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 5 września 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój oraz zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt  (Dz. U. 2013r. poz. 856 ze zm.),  gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z przedmiotowym programem oraz do czynnego uczestniczenia w korzystaniu z ofert adopcyjnych udostępnianych na stronie internetowej miasta Kudowa-Zdrój. Treść programu dostępna jest jako załącznik w poniższym odnośniku.

Stąd też kierujemy do Państwa nasz apel o okazanie wsparcie słabszym od nas, gdyż natura nie zawsze jest w stanie obronić się sama przed brakiem odpowiedzialności i bezmyślnością człowieka. Nie skazujmy bezdomnych zwierzaków na życie w stłoczonych klatkach schronisk. Zapewnienie im godnego życia zależy od nas samych, wystarczy odrobina dobrej woli i empatyczne serce.

 

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1