Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój – Nachod, Etap II

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007 -2013”

 

Nazwa projektu: Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój – Nachod, Etap II

Całkowita wartość projektu: 199 090,60 EUR

Kwota dofinansowania: 169 227,01 EUR

Okres realizacji: 2012 r.

Kudowa Zdrój ma duże osiągnięcia w „tradycyjnej” segregacji odpadów, tj. papieru, plastiku i szkła. Temu klasycznemu recyklingowi poświęcony był projekt, realizowany razem z partnerskim miastem Nachod, pt. „Segregacja odpadów komunalnych w Mieście Europejskim Kudowa – Nachod”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W trakcie jego realizacji prowadzone były akcje edukacyjne oraz konkursy ekologiczne wśród dzieci i młodzieży szkolnej, zakupiono kontenery, worki na odpady segregowane, kalendarze ekologiczne oraz ulotki poświęcone właściwemu sposobowi segregacji. Największe zakupy to 26 – tonowa śmieciarka oraz samochód do odbioru worków. Te wysiłki się opłaciły i zaowocowały znacznym zwiększeniem ilości wysegregowanego plastiku, papieru i szkła, z 247,8 ton w 2008 r. do 404,9 ton w 2011 r.

Po zakończeniu I etapu przyszedł czas na dalsze działania – znów w układzie partnerskim z miastem Nachod i przy pomocy dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej. Dużą część odpadów, które trafiają do naszych śmietników a następnie na wysypiska śmieci , stanowią bioodpady, tj. resztki z kuchni i talerzy oraz odpady z ogródków przydomowych. A przecież zamiast do śmietników, mogą być one z powodzeniem przerabiane na żyzny kompost. Dlatego już niebawem w ogródkach kudowskich domów pojawią się 700 litrowe kompostowniki. Rozpocznie się I etap wprowadzania segregacji bioodpadów w naszej gminie. W tym etapie wśród zainteresowanych mieszkańców domków jednorodzinnych z ogrodami rozdysponowanych zostanie 250 kompostowników. Aby te działania zakończyły się powodzeniem, niezwykle istotne będzie poznanie zasad właściwej segregacji bioodpadów, np. musimy wiedzieć, że do kompostownika nie można wrzucać resztek mięsa, a skoszoną trawę trzeba najpierw wysuszyć. Dlatego osoby chcące otrzymać kompostownik przejdą krótkie szkolenie, poświęcone tej tematyce.

W ramach projektu ponownie odbywa się konkurs na segregację w kudowskich przedszkolach i szkołach. Współzawodnictwo naszych milusińskich podgrzewa fakt, że rywalizują ze swoimi rówieśnikami ze szkół w Nachodzie, a zwycięskie klasy z Kudowy i Nachodu jadą na wspólną wycieczkę. Przedmiotem projektu jest również doposażenie i modernizacja systemu segregacji odpadów – zakup linii do segregacji odpadów, prasy hydraulicznej, wózka widłowego, worków na odpady segregowanie. Promocji projektu służą kalendarze ekologiczne oraz ulotki poświęcone segregacji odpadów oraz bioodpadów

powrót

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1