PGN

Kudowa-Zdrój, 30.07.2015r.

Szanowni Państwo!

W związku z przystąpieniem Gminy Kudowa-Zdrój do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, konieczna będzie inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się na terenie naszego miasta.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju miasta, a co za tym idzie poprawienie jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców oraz przebywających tu kuracjuszy i turystów .

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse gminy Kudowa-Zdrój, mieszkańców i innych podmiotów działających na jej terenie, na skorzystanie ze środków Unii Europejskiej.

Aby wykonać taki plan konieczne jest rozpoznanie potrzeb naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.

Dlatego prosimy Państwa o wypełnienie krótkiej ankiety.

Wypełnienie ankiety nie jest wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej gminie.

Natomiast w przypadku wyrażenia przez Państwa chęci ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych dane z ankiet będą podstawą do uwzględnienia danej nieruchomości przy składaniu stosownego wniosku. Wypełnienie ankiet jest szczególnie ważne jeżeli planują Państwo wymianę źródła ciepła, działania termomodernizacyjne bądź inne przedsięwzięcia sprzyjające racjonalnemu gospodarowaniu energią na swoich nieruchomościach.

Dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiety i pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Kudowa-Zdrój.

>>> ANKIETY <<<


Adres e-mail do wysyłki ankiet w formie elektronicznej: kudowa@e-pgn.pl

Adres korespondencyjny do wysyłki tradycyjną pocztą:

NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński sp.j.
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące ankietyzacji, prosimy o kontakt telefoniczny lub wysłanie e-maila:

Arkadiusz Osicki, tel. 32 209 55 46 lub e-mail: a.osicki@nowa-energia.pl
Tomasz Zieliński, tel. 32 209 55 46 lub e-mail: t.zielinski@nowa-energia.pl

W Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju sprawą zajmuje się:

Aleksander Szwed - Kierownik Referatu Zarządzania Funduszami i Promocji, tel. 74 86 21 721 lub e-mail: aleksander.szwed@kudowa.pl

 

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1