Miasta partnerskie

Kudowa Zdrój w ramach partnerstwa miast działa od 1996 roku. Od tego czasu podpisano umowy o partnerstwie z trzema miastami: Hronov z Republiki Czeskiej, umowa podpisana 15 lutego 1996 roku, Horn-Bad Meinberg z Niemiec, umowa podpisana 23 czerwca 2001 roku, Nachod z republiki Czeskiej, umowa podpisana 10 września 2004 roku.

W ramach współpracy odbywa się wymiana kulturalna , organizacja wspólnych spotkań władz samorządowych i mieszkańców partnerskich miast.

Hronov – 6,5 tysięczne miasteczko leży nad rzeką Metują w międzygórzu Gór Orlickich i Gór Stołowych w pobliżu granicy z Polską. Miasto założył w połowie XIII w Rycerz Horn z rodu Naczeraticów. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1359. Miejscowość wraz z okolicą należała do dóbr nachodzkich i była jedną z uboższych. Mieszkańcy zajmowali się głównie rolnictwem i chałupniczym tkactwem. W 1875 r doprowadzono pierwszą linię kolejową która podniosła znaczenia miasteczka. Zapoczątkowało to dynamiczny rozwój przemysłu z zakładami włókienniczymi i budowy maszyn. Wśród zabytków miasta na uwagę zasługuje się kościół z dzwonnicą zlokalizowany w Padoli - dzielnicy Hronova, kolumna z rzeźbą Maryjną na Rynku, teatr im. Jiráska, kompleks zabytków architektury ludowej z domem rodzinnym Aloisa Jiráska – wybitnego czeskiego pisarza i dramaturga. Od jego imienia i tradycji wywodzi się coroczny , jeden z najwspanialszych sierpniowy festiwal teatralny „Jiráskuv Hronov” zapoczątkowany w 1931 r. Z Hronova pochodził Josef Čapek – malarz i literat oraz Egon Hostovsky – autor znanych utworów psychologicznych.

Strona internetowa: Miasto Hronov
 


Horn-Bad Meinberg to zespół miejski w skład którego wchodzi miasto Horn i uzdrowisko Bad Meinberg, zamieszkane przez 19.300 obywateli. Położony jest w kraju związkowym Nadrenii Północnej Westfalii w powiecie Lippe. W 1998 roku obchodził 750-lecie uzyskania praw miejskich. Od średniowiecza znane były właściwości lecznice wód Meinbergu. Obecnie leczy się tu choroby kobiece, choroby związane z układem ruchu, a także prowadzi się też badania narządów słuchu i ich rehabilitację. Bad Meinberg dysponuje czterema nowoczesnymi sanatoriami-klinikami liczącymi ogółem 2.400 miejsc. W uzdrowisku na uwagę zasługuje piękny park z 1770 r. z zabytkową pijalnią wód mineralnych oraz zautomatyzowana rozlewnia wód mineralnych.

Strona internetowa: Miasto Horn-Bad Mainberg
 


Náchod leży wysokości 346 m npm. nad rzeką Metują tuż za granicą z Polską. Pierwsza pisemna wzmianka o grodzie pochodzi z 1254 roku . We wczesnym średniowieczu, w XI w. przebiegał w rejonie Náchodu ł trakt handlowy na Śląsk. Na samej granicy znajdowała mała osada z bramą strażniczą i kościołem pw. Jana Chrzciciela, która w dwa wieki później rozrosła się do miasta warownego z zamkiem. Pierwszym właścicielem miasta był Hron z rodu Naczeraticów (Načeraticů). W swoich dziejach miasto i zamek wielokrotnie zmieniały właścicieli i należały m.in. do króla czeskiego Jana Luksemburskiego, hetmana husyckiego Jana Kolda z Zampachu, króla Jerzego z Podiebradów, rodów: Smirzyckich ze Smirzyc, Trczków , Piccolominich (za ich to czasów zamek został przebudowany na wspaniałą renesansową rezydencję), Kuronskich. Pod koniec XIX w. Nachod stał się dużym ośrodkiem miejskim z wieloma firmami rzemieślniczymi i przemysłem, zwłaszcza włókienniczym.

Dzisiaj Nachod jest stolicą powiatu liczącego 113.000 mieszkańców z rozwiniętą infrastrukturą przemysłowo-turystyczną i kulturalną oraz sportową.

Do najciekawszych zabytków miasta należą min.: renesansowy zamek z ogrodem francuskim, kościół gotycki pw. św. Wawrzyńca znajdujący się w Rynku na placu Masaryka, stary - barokowy i nowy - noworenesansowy Ratusz, hotel ,,U Beránka,” z teatrem im. Josefa Čížka. Ciekawe zbiory posiada regionalne muzeum mieszczące się w Rynku na Placu Masaryka

Do słynnych postaci związanych z miastem należą m.in.: dramaturg Vratislav Blážek, emigracyjny pisarz Josef Škvorecký (od tytułu jego książki ,,Prima sezóna” wywodzi się tradycja majowego festiwalu kulturalnego pod tym samym tytułem), architekt działający w Japonii Jan Letzl, astronom Antonin Strnad, Josef Franciszek Hurdalek, biskup litomierzycki oraz Karel Šafař - malarz i grafik.

Strona internetowa: Miasto Nachod


Tuchola - stolica Borów Tucholskich, to ponad 14 tys. miasto jest jednym najstarszym na Pomorzu. Około 980 roku, najprawdopodobniej z rozkazu Mieszka I na terenie Tucholi powstało pierwsze zwarte siedlisko. Pierwsza pisana wzmianka pochodzi z 1287 roku, kiedy to arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka dokonał konsekracji miejscowego kościoła. Krzyżacy wybudowali tutaj ceglany zamek - siedzibę komturii, a w 1346 roku Wielki Mistrz Henryk Dusemer nadał Tucholi prawa miejskie.

Jako miasto Tuchola może się poszczycić ponad VII wiekową ciągłością tradycji lokalnego ośrodka administracyjnego. Tuchola to miasto o ponad siedmiowiekowej udokumentowanej historii, które dało swą nazwę rozległemu kompleksowi leśnemu - Bory Tucholskie. Leży w północno - zachodniej części Województwa Kujawsko - Pomorskiego. W swojej historii Tuchola była i jest obecnie ośrodkiem gospodarczym i administracyjnym dla Gminy Tuchola i okolicznych gmin, które od 1999r. wchodzą w skład Powiatu Tucholskiego. Tuchola otoczona lasami, z malowniczą rzeką Brdą i okolicznymi jeziorami predestynowana jest do organizacji wypoczynku i uprawiania różnych form turystyki, chociaż to nie jedyne walory naszego miasta.

Strona internetowa: Miasto Tuchola

Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1