INTERREG III A

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg III A Czechy - Polska

 

Nazwa projektu: Modernizacja infrastruktury drogowej powiązanej z polsko-czeską trasą rowerową T.G. Masaryka. Odcinek Al Jana Pawła II w Kudowie Zdroju.

Numer i nazwa działania: 1.1 Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym
Całkowita wartość projektu: 750 727 PLN
Kwota dofinansowania: 522 769 PLN
Okres realizacji: lata 2005 - 2006

W ramach tego projektu:

  • dokonano wycinki wszystkich drzew ograniczających bezpieczeństwo,
  • ułożono kanał deszczowy (kolektor), zabudowano rów przydrożny, wykonano separator,
  • odwodniono ulicę wykonując studzienki z kratkami ściekowymi,
  • zbudowano chodnik szer. 2,0 – 1,5 m z kostki (materiał) usuwając bariery architektoniczne (obniżono krawężnik powierzchnię chodnika na wjazdach i przejściach),
  • ułożono krawężniki drogowe po obu stronach ulicy (1410 m),
  • utwardzono pobocza (prawa strona),
  • poszerzono ulicę na całej długości projektowanego chodnika do szerokości min 6 m,
  • wykonano naprawy profilacyjne ulicy i nakładkę dywanika z masy mineralno - asfaltowej (4577,430 m2).
Zobacz nasz Facebook
Projekt i wykonanie : strimeo.tv
Kontakt do Webmastera
Valid XHTML 1.1